Musikens ljudlära

Ljud är mikroskopiskt små snabba vågrörelser i luften, som sätter våra trumhinnor i vibration, så att vi hör. Hur vi hör musikens ljud beror inte bara på örats egenskaper utan också hur instrumenten är byggda, hur de fungerar och hur de spelas. 

Musikens ljudlära berättar en del av vad man vet om detta. Den beskriver hur ljudet uppkommer i de vanligaste musikinstrumenten, deras akustiska kännetecken och vad som ger tonen dess särprägel. 

Musikens ljudlära talar också om hur man kan mäta ljud, och ett särskilt kapitel ägnas hörseln. Hur små skillnader i ljudegenskaper kan vi uppfatta? Varför klingar musik så olika på t ex en fin flygel och ett enkelt litet piano?

Den enkla matematiken bakom våra skalor presenteras och vad dessa teoretiskt skalor betyder i den spelade, klingande musiken. I kaptilet Musik som kommunikation beskrivs hur man får en räcka toner att hänga ihop till en sammanhängande melodi, och hur musiker får ett utförande uttrycksfullt. 

Musikens ljudlära har nu kommit ut i digitalt återtryck. 

Den kan beställas per epost johan.sundberg(snabel-a)musikakustik(punkt)se eller per post,
adress Johan Sundberg, Singelbacken 14, 115 21 Stockholm. 

Priset är 300 kr plus frakt.