Dagmar Gustafson

Dagmar Gustafson (1895–1989) var en av Sveriges ledande sångpedagoger från slutet av 1930-talet fram till sin död vid 94 års ålder. Hon levde för och gladdes åt undervisandet och de framsteg det ledde till. Trots att hon kanske kände att hennes själ och hjärta hörde hemma också på operascenen, var det som pedagog hon nådde sina största framgångar. 

Tacksamheten över vad hon lärde sina elever om vokal konst och vokalt artisteri var stor bland hennes elever. De bildade redan år 1947 Föreningen Dagmar Gustafsons Elever, en förening som alltjämt verkar för att föra arvet efter henne vidare. Föreningen har därför sammanställt en bok om hennes pedagogik och syn på musik och musicerande.

Boken heter, med ett citat från Dagmars lektioner 

”Det finns ingenting som är nästan rätt”

Den innehåller citat i form av aforismer från Dagmars lektioner och elevers berättelser om vad de upplevde som det väsentligaste.

Där finns också akustiska och fysiologiska tolkningar av hennes övningar, och dessutom en CD-skiva med inspelningar av ett antal lektioner, upptagna med konsthuvudstereofoni som ger närvaroupplevelse om man lyssnar med hörlurar. Skivan innehåller också några smakprov på muntra berättelser inspelade på föreningens årsmöten. Boken är en helt unik dokumentation av en sångpedagogs lära och verk. 

Den kan beställas per epost johan.sundberg(snabel-a)musikakustik(punkt)se eller per post,
adress Johan Sundberg, 
Singelbacken 14, 
115 21 Stockholm. 

Priset är 250 kr plus frakt. 


Mer om Föreningen Dagmar Gustafsons elever